ชวนอ่าน นโยบายชัชชาติ 214 ข้อ ต้อนรับผล กกตรับรองผู้ว่ากทม. ให้ “ชัชาติ” เป็นผู้ว่ากรุงเทพคนที่ 17

ชวนอ่าน นโยบายชัชชาติ 214 ข้อ ต้อนรับผล กกตรับรองผู้ว่ากทม. ให้ “ชัชาติ” เป็นผู้ว่ากรุงเทพคนที่ 17

รายงานผลอัปเดต กกตรับรองผู้ว่ากทมล่าสุด ไม่ต้องรอแล้วว่า กกต. รับรองหรือยัง เพราะ วันนี้ 310 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณบ่าย 3 มีรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ คนจที่ 17

ชัชชาติ ชนะคะแนนแลนด์ไสลด์อย่างท่วมท้วมกว่า 1.38 ล้านเสียง 

ซึ่งระหว่างหาเสียง มีจุดเด่นอยู่ที่ นโยบาย 214 ข้อ ที่พร้อมจะพัฒนากรุงเทพให้ดีกว่าปัจจุบัน หลายคนจึงเข้าไปกาคะแนนให้ชัชชาติผู้แข็งแกร่งคนนี้ ในโอกาสนี้ เพื่อร่วมยินดี ที่กกต. รับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อย่างเป็นทางการ ขอพาทุกคนไปชวนอ่าน นโยบายชัชชาติ 214 ข้อ ที่จะพากรุงเทพสู่ความศิวิไลซ์ โดยยกตัวอย่าง 8 นโยบายที่น่าสนใจมาเป็นน้ำจิ้ม

ข้อ 1 กรุงเทพฯ ต้องสว่าง | นโยบาย ชัชชาติ 

กรุงเทพฯ ประสบปัญหาแสงสว่าง ความมืด เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ใช้ทางเท้า คนเดินถนน ทั้งไฟส่องสว่างมีความสว่างไม่เพียงพอ โคมไฟเสีย ไม่เปิดไฟส่องสว่าง รวมถึงบางพื้นที่ในซอย ในตรอก ดังนั้น กทม. จะช่วยดูแลร่วมกันดูแลความพร้อมและสภาพความสมบูรณ์ของไฟแสงสว่าง และเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง และการใช้ชีวิตในเมืองของคนกรุงเทพ โดย

เปิดรับรายงานปัญหาแสงสว่างผ่านฟองดูว์ จากภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ภาคสนามของกทม.

เร่งรัดประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลปัญหาแสงสว่าง

ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงในการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่มืด

พิจารณารูปแบบไฟส่องสว่างแบบโคมปิดครอบด้านบน ป้องกันแสงรบกวนผู้อยู่อาศัย นก แมลง และสัตว์ป่าอื่น ๆ ในเมืองที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้

ข้อ 8 รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด | นโยบาย ชัชชาติ 

รถไฟฟ้าที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รฟม. ซึ่งหาก รฟม.สามารถกำกับดูแลรถไฟฟ้าทุกสายได้จะทำให้การบริหารรถไฟฟ้าแบบองค์รวมได้ เช่น สามารถเอากำไรจากสายหนึ่งไปอุดอีกสายหนึ่งได้ และประชาชนจะได้รับประโยชน์เนื่องจากความเป็นไปได้ในการทำตั๋วร่วมจะมีมากขึ้น ประชาชนอาจไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเดินทางข้ามสาย เป็นต้น

ข้อ 11 ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ | นโยบาย ชัชชาติ 

จากนโยบาย ‘นักสืบฝุ่น’ และ ‘การตรวจสอบมลพิษในโรงงาน’ จะทำให้ กทม.ตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐานได้ กทม.จะดำเนินมาตรการจากเบาไปหาหนักเพื่อให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ลดการปล่อยมลพิษให้มาอยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด เช่น การตักเตือนและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือสั่งให้หยุดประกอบกิจการ การก่อสร้าง หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 25 กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. | นโยบาย ชัชชาติ 

ปัญหาทางเท้าเป็นหนึ่งในปัญหาที่เรื้อรังของกรุงเทพฯ มีการรายงานปัญหาทางเท้าในกรุงเทพฯ มากกว่า 150 จุด ครอบคลุมหลายมิติตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพของพื้น (ขรุขระ เป็นหลุมบ่อ พื้นกระเบื้องไม่แน่น มีน้ำขัง) ปัญหาด้านความสะอาด (คราบอาหาร สิ่งสกปรก) ดังนั้น กทม.จะพัฒนาคุณภาพทางเท้าให้ประชาชนสามารถสัญจร อย่างน้อย 1,000 กิโลเมตร โดย

สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน 

ทางเท้ามีคุณภาพ ให้ความร่มรื่น มีการดูแลต้นไม้ริมทางด้วยรุกขกรประจำเขต

จัดลำดับความสำคัญในแต่ละเขต กำหนดแผนการพัฒนาทางเท้าและเป้าหมายสั้น กลาง ยาว ให้ชัดเจน

รายงานความก้าวหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 50 เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม | นโยบาย ชัชชาติ 

ปัจจุบันข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.มีการเปิดเผยใน egp.bangkok.go.th ซึ่งข้อมูลหลัก ๆ จะมีเฉพาะส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.เท่านั้น และดำเนินโครงการหลาย ๆ โครงการดำเนินการผ่านวิสาหกิจของกรุงเทพในนามกรุงเทพธนาคม เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสของ กทม. เกี่ยวกับการใช้งบประมาณทั้งหมด กทม. จะเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมทั้งข้อมูลของ กทม. และองค์การที่อยู่ในการดูแลของ กทม.

ปัจจุบันแม้ภาครัฐจะมีความพยายามในการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ผ่านช่องทาง bizportal แต่การดำเนินการในหลายอย่างยังมีข้อจำกัด เช่น ต้องแนบเอกสารจำนวนมากเทียบเท่ากับการยื่นเอกสาร และไม่สามารถติดตามขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างละเอียด

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขต กทม.จะพัฒนาระบบราชการออนไลน์ในทุกบริการที่เกี่ยวข้องกับ กทม. เพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการออนไลน์มีประสิทธิภาพได้แก่

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป