ข่าวปลอม! โฆษณา พอร์ตลงทุน ภายใต้กำกับของ ก.ล.ต. บน Facebook – Line

ข่าวปลอม! โฆษณา พอร์ตลงทุน ภายใต้กำกับของ ก.ล.ต. บน Facebook – Line

จากการโฆษณาบน Facebook – Line ที่ว่ามีการเปิด พอร์ตลงทุน ภายใต้กำกับ/ได้รับใบรับรองของ ก.ล.ต. นั้น พบว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด (21 มิ.ย. 2565) ตามที่มีโพสต์บน Facebook เชิญชวนเปิดพอร์ตลงทุน และให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line โดยให้ข้อมูลว่าได้รับใบรับรอง /อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความบน Facebook เชิญชวนเปิดพอร์ตลงทุน 

และให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Line โดยให้ข้อมูลว่าได้รับใบรับรอง /อยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงาน ก.ล.ต. ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า เพจ Facebook ที่ให้สอบถามข้อมูลทาง Line ดังกล่าวมีข้อความที่อาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่าได้รับการรับรองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน ก.ล.ต.

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถตรวจสอบว่า ผู้ที่ชักชวน/ผู้ให้บริการ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ โดยตรวจสอบที่ www.sec.or.th/licensecheck หรือ ติดตั้งแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ทันที และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 1207

โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรงในวันถัดไป วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรบุคคล รับดอกเบี้ยคืน อัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกินรายละ 1,000 บาท และกลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รับดอกเบี้ยคืน อัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง สะสมไม่เกิน 3,000 บาท และกรณีกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สะสมรายละไม่เกิน 10,000 บาท

โครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน 2565 มุ่งเน้นให้เกษตรกรและบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (Non – Performing Loan – NPL) หรือหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีสถานะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับเกณฑ์เงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือลูกหนี้ที่ออกจากโครงการพักชำระหนี้โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ครบกำหนด

โดยมีอัตราในการลดดอกเบี้ย ได้แก่

1) ลดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นรายสัญญา

2) กรณีชำระดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้น ลดดอกเบี้ยร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

3) กรณีชำระดอกเบี้ยบางส่วน ลดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

สำหรับเกษตรกรและบุคคล ในกรณีที่เป็นลูกหนี้กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ลดดอกเบี้ยร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง

นายธนารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555

ทั้งนี้ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเมื่อเกษตรกรลูกค้าชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วสามารถรับการสนับสนุนสินเชื่อใหม่เพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงการฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ตามความเหมาะสมต่อไป

ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการฯ ในปีนี้จะประสบความสำเร็จเหมือนเช่นเคย สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจของชุมชนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ ทสภ. ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9084 และ 0 2132 9093

การล้มละลายที่เห็นได้ชัดของ FTX เป็นความเสียหายที่มากที่สุดของความผิดพลาดของวงการคริปโตในปี 2565 นี้ เนื่องจากแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการแฮ็กที่มีชื่อเสียงจำนวนมากได้บั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างรุนแรง การแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่ Celsius และ Voyager Digital ชื่นชอบในการระงับการถอนเงินเนื่องจากปัญหาสภาพคล่องที่รุนแรงซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของคริปโตในปีนี้

เช็กข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ “การประชุมเอเปค : ประเทศไทย 2022” ครั้งที่ 29 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มีตัวแทนจาก 21 เขตเศรษฐกิจ เศรษฐกิจมาเข้าร่วมการประชุมเอเปคครั้งนี้ ตรวจสอบรายชื่อประเทศสมาชิกเอเปค กำหนดการงานประชุม ที่มาของสัญลักษณ์และคำขวัญ APEC 2022 ได้ที่นี่

สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 (Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) หรือ APEC 2022 Thailand) ครั้งที่ 29 โดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ประจำปี 2565 กำหนดสถานที่การประชุมหลักเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครฯ และหอประชุมกองทัพเรือเป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจพร้อมคู่สมรส ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายนถึงวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป